Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá trị của sự đầu tư

Thanh Hậu đã có thể tập trở lại và hồi phục rất tích cực. Ảnh: H.Đ
Thanh Hậu đã có thể tập trở lại và hồi phục rất tích cực. Ảnh: H.Đ