Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCV, phá kỷ lục thế giới

Lực sĩ Lê Văn Công giành HCV. Ảnh: Reuters.
Lực sĩ Lê Văn Công giành HCV. Ảnh: Reuters.