“Khi Messi có bóng, điều gì cũng có thể xảy ra”

Messi đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Barcelona trước Juventus. Ảnh: BPI.
Messi đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Barcelona trước Juventus. Ảnh: BPI.