Italia "chết" bởi không điều gì là vĩnh cửu

Ảnh: Goal.
Ảnh: Goal.