Huấn luyện viên Shin Tae-yong: Tuyển Indonesia chỉ đủ thể lực đá 20 phút

Tuyển Indonesia gần như không thể đọ lại với tuyển Việt Nam ở các cuộc tranh chấp tay đôi. Ảnh: Antara.
Tuyển Indonesia gần như không thể đọ lại với tuyển Việt Nam ở các cuộc tranh chấp tay đôi. Ảnh: Antara.
Tuyển Indonesia gần như không thể đọ lại với tuyển Việt Nam ở các cuộc tranh chấp tay đôi. Ảnh: Antara.
Lên top