Hoàng Anh Gia Lai lại thâu tóm các danh hiệu tháng 4

Hoàng Anh Gia Lai giành giải thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc tháng 4.2021. 
Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai giành giải thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc tháng 4.2021. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai giành giải thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc tháng 4.2021. Ảnh: VPF
Lên top