"Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục thắng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức"

Kiatisak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức tại V.League 2021. Ảnh: Fanpage CLB Đà Nẵng.
Kiatisak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức tại V.League 2021. Ảnh: Fanpage CLB Đà Nẵng.
Kiatisak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức tại V.League 2021. Ảnh: Fanpage CLB Đà Nẵng.
Lên top