Hà Nội ngủ quên trên chiến thắng, trách ai bây giờ?

Sau rất nhiều thành công, Hà Nội đang trả giá vì sự chủ quan. Ảnh: Hoài Thu
Sau rất nhiều thành công, Hà Nội đang trả giá vì sự chủ quan. Ảnh: Hoài Thu
Sau rất nhiều thành công, Hà Nội đang trả giá vì sự chủ quan. Ảnh: Hoài Thu
Lên top