Thầy Park Hang-seo ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch COVID-19" 5.000 USD

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ  huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: VFF
Lên top