V.League và cái giá 37 triệu USD

V.League vọt lên giá 37 triệu USD trên trang chuyển nhượng quốc tế. Ảnh: VPF
V.League vọt lên giá 37 triệu USD trên trang chuyển nhượng quốc tế. Ảnh: VPF
V.League vọt lên giá 37 triệu USD trên trang chuyển nhượng quốc tế. Ảnh: VPF
Lên top