Ed Woodward từng ví M.U là “Disneyland người lớn” để dụ Jurgen Klopp

Rào cản duy nhất với Jurgen Klopp khi tới Liverpool là tiếng Anh. Ảnh: Getty Images.
Rào cản duy nhất với Jurgen Klopp khi tới Liverpool là tiếng Anh. Ảnh: Getty Images.