Danh thủ Ryan Giggs sẽ làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF

Ryan Giggs sẽ làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Ảnh: TL
Ryan Giggs sẽ làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Ảnh: TL
Ryan Giggs sẽ làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Ảnh: TL