Công Vinh tuyên bố: “ĐT Việt Nam rất đáng xem và hy vọng”