Bộ VHTTDL giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF

Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh. GOV
Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh. GOV