Bộ VHTTDL giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF

Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh. GOV
Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh. GOV
Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh. GOV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top