Đến lượt ứng viên Cấn Văn Nghĩa rút lui tranh cử Chủ tịch VFF

Ông Cấn Văn Nghĩa, GĐ khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ rút ứng cử khỏi vị trí chủ tịch VFF nhiệm kì VIII.
Ông Cấn Văn Nghĩa, GĐ khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ rút ứng cử khỏi vị trí chủ tịch VFF nhiệm kì VIII.
Ông Cấn Văn Nghĩa, GĐ khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ rút ứng cử khỏi vị trí chủ tịch VFF nhiệm kì VIII.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top