Nếu bộ trưởng làm Chủ tịch VFF...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là người sát sao với bóng đá. Ảnh: H.Đ
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là người sát sao với bóng đá. Ảnh: H.Đ
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện là người sát sao với bóng đá. Ảnh: H.Đ
Lên top