Điều kiện để Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tranh cử Chủ tịch VFF?

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: H.Đ
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: H.Đ
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: H.Đ
Lên top