Vũ khí tuyệt mật của Không quân Mỹ sắp lộ diện

Không quân Mỹ dự kiến công bố vũ khí không gian mới. Ảnh: National Archives
Không quân Mỹ dự kiến công bố vũ khí không gian mới. Ảnh: National Archives
Không quân Mỹ dự kiến công bố vũ khí không gian mới. Ảnh: National Archives
Lên top