Tiểu bang đầu tiên ở Mỹ sắp đạt tới miễn dịch cộng đồng

Người dân đi lại trên đường phố Burlington, tiểu bang Vermont, Mỹ. Ảnh: AFP
Người dân đi lại trên đường phố Burlington, tiểu bang Vermont, Mỹ. Ảnh: AFP
Người dân đi lại trên đường phố Burlington, tiểu bang Vermont, Mỹ. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top