Máy bay "bộ não AI" của Không quân Mỹ thử nghiệm ngoạn mục

Không quân Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: US Air Force
Không quân Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: US Air Force
Không quân Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: US Air Force
Lên top