Năng lực không chiến của không quân Mỹ vừa ghi dấu mốc mới

Chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ bắn AIM-120 AMRAAM trên vịnh Mexico gần căn cứ không quân Eglin. Ảnh: Không quân Mỹ.
Chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ bắn AIM-120 AMRAAM trên vịnh Mexico gần căn cứ không quân Eglin. Ảnh: Không quân Mỹ.
Chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ bắn AIM-120 AMRAAM trên vịnh Mexico gần căn cứ không quân Eglin. Ảnh: Không quân Mỹ.
Lên top