Vợ Thủ tướng Canada chia sẻ trải nghiệm mắc COVID-19

Vợ chồng Thủ tướng Canada. Ảnh: AFP.
Vợ chồng Thủ tướng Canada. Ảnh: AFP.
Vợ chồng Thủ tướng Canada. Ảnh: AFP.
Lên top