Thêm một vaccine COVID-19 triển vọng bắt đầu thử nghiệm trên người ở Mỹ

Pfizer là một trong những doanh nghiệp đang tham gia phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Pfizer là một trong những doanh nghiệp đang tham gia phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Pfizer là một trong những doanh nghiệp đang tham gia phát triển vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top