Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Mỹ chia sẻ 55 triệu liều vaccine COVID-19 trong đợt chia sẻ mới nhất. Ảnh: AFP/Getty
Mỹ chia sẻ 55 triệu liều vaccine COVID-19 trong đợt chia sẻ mới nhất. Ảnh: AFP/Getty
Mỹ chia sẻ 55 triệu liều vaccine COVID-19 trong đợt chia sẻ mới nhất. Ảnh: AFP/Getty
Lên top