Ấn Độ khởi động tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ dân số trưởng thành

Ấn Độ khởi động đợt tiêm chủng miễn phí cho toàn bộ dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
Ấn Độ khởi động đợt tiêm chủng miễn phí cho toàn bộ dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
Ấn Độ khởi động đợt tiêm chủng miễn phí cho toàn bộ dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
Lên top