WHO: Biến thể Delta ở Ấn Độ đang thống trị toàn cầu

Nhà khoa học trưởng WHO Soumya Swaminathan. Ảnh: AFP
Nhà khoa học trưởng WHO Soumya Swaminathan. Ảnh: AFP
Nhà khoa học trưởng WHO Soumya Swaminathan. Ảnh: AFP
Lên top