AstraZeneca cảm ơn sự lãnh đạo quyết đoán của Bộ Y tế Việt Nam

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là vaccine đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là vaccine đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là vaccine đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Lên top