Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Philippines thả 17 ngư dân