Việt Nam đề cao hợp tác Liên Hợp Quốc - EU giải quyết thách thức toàn cầu

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN
Lên top