Mỹ chào đón tàu Cảnh sát biển Việt Nam tới Hawaii

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chào đón tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chào đón tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chào đón tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top