Ủy ban Y tế Trung Quốc: Virus Corona lây qua khí dung chưa được xác nhận

Virus Corona lây qua khí dung: Ủy ban Y tế Trung Quốc nói gì?. Ảnh: CGTN.
Virus Corona lây qua khí dung: Ủy ban Y tế Trung Quốc nói gì?. Ảnh: CGTN.
Virus Corona lây qua khí dung: Ủy ban Y tế Trung Quốc nói gì?. Ảnh: CGTN.
Lên top