Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam điều trần trước Thượng viện

Ông Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: CSIS
Ông Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: CSIS
Ông Daniel J. Kritenbrink. Ảnh: CSIS