Ukraina phong tỏa du lịch trên bán đảo Crưm vì “sợ hãi“