Trung Quốc tiếp quản khi lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đóng cửa

Cảnh sát Trung Quốc đứng gần Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sáng 27.7. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Trung Quốc đứng gần Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sáng 27.7. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Trung Quốc đứng gần Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sáng 27.7. Ảnh: Reuters.
Lên top