Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ mở một cửa sau tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas hôm 24.7, vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa cơ sở này. Ảnh: AFP.
Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ mở một cửa sau tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas hôm 24.7, vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa cơ sở này. Ảnh: AFP.
Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ mở một cửa sau tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas hôm 24.7, vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa cơ sở này. Ảnh: AFP.
Lên top