Yếu tố nào khiến Trung Quốc chọn đóng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô?

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc mở từ năm 1985. Ảnh: AFP.
Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc mở từ năm 1985. Ảnh: AFP.
Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc mở từ năm 1985. Ảnh: AFP.
Lên top