Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ các nước khác

Trung Quốc chưa từng đánh cắp công nghệ của nước khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc chưa từng đánh cắp công nghệ của nước khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc chưa từng đánh cắp công nghệ của nước khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố. Ảnh: Reuters.