Triều Tiên bất ngờ ngưng đón du khách từ Trung Quốc

Có thông tin Triều Tiên tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc. Ảnh: YN.
Có thông tin Triều Tiên tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc. Ảnh: YN.
Có thông tin Triều Tiên tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc. Ảnh: YN.