Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Triều Tiên bất ngờ ngưng đón du khách từ Trung Quốc

Có thông tin Triều Tiên tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc. Ảnh: YN.
Có thông tin Triều Tiên tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc. Ảnh: YN.