Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiếp tục "tấn công quyến rũ", Triều Tiên trang trọng treo ảnh ông Donald Trump

Ảnh của Tổng thống Donald Trump được treo ở đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc.
Ảnh của Tổng thống Donald Trump được treo ở đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc.