Tiếp tục "tấn công quyến rũ", Triều Tiên trang trọng treo ảnh ông Donald Trump

Ảnh của Tổng thống Donald Trump được treo ở đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc.
Ảnh của Tổng thống Donald Trump được treo ở đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc.
Ảnh của Tổng thống Donald Trump được treo ở đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc.