Triển vọng quan hệ Mỹ - Trung sau vụ thả Giám đốc tài chính Huawei

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu trở về Thâm Quyến, Trung Quốc tối 25.9. Ảnh: CCTV
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu trở về Thâm Quyến, Trung Quốc tối 25.9. Ảnh: CCTV
Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu trở về Thâm Quyến, Trung Quốc tối 25.9. Ảnh: CCTV
Lên top