Chân dung giám đốc tài chính Huawei vừa bị bắt

Bà Mạnh Vạn Châu.
Bà Mạnh Vạn Châu.
Bà Mạnh Vạn Châu.