Trung Quốc cảnh cáo Mỹ, Canada dẫn độ giám đốc tài chính Huawei

Bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: Reuters
Bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: Reuters
Bà Mạnh Vạn Châu. Ảnh: Reuters
Lên top