Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm đến mức thấp nhất trong gần 30 năm

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 28 năm. Ảnh: ABS-CBN
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 28 năm. Ảnh: ABS-CBN
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 28 năm. Ảnh: ABS-CBN
Lên top