Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Mỹ 450.000 đồ bảo hộ chống COVID-19

450.000 đồ bảo hộ hạ cánh xuống Dallas, Texas. Ảnh: Twitter/Donald Trump
450.000 đồ bảo hộ hạ cánh xuống Dallas, Texas. Ảnh: Twitter/Donald Trump
450.000 đồ bảo hộ hạ cánh xuống Dallas, Texas. Ảnh: Twitter/Donald Trump
Lên top