Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Putin sa thải một loạt tướng lĩnh