Tổng thống Mỹ chúc mừng ông Putin, bàn hàng loạt vấn đề nóng

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP