Ông Donald Trump không định chúc mừng ông Vladimir Putin thắng cử

Tổng thống Donald Trump chưa chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin tái cử. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump chưa chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin tái cử. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump chưa chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin tái cử. Ảnh: Getty Images

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM