Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania dương tính COVID-19

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ hôm 29.9. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ hôm 29.9. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania trong cuộc tranh luận bầu cử Mỹ hôm 29.9. Ảnh: AP.
Lên top