Tin xấu cho ông Donald Trump trước bầu cử Tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 29.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 29.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 29.9. Ảnh: AFP
Lên top