Tổng thống Donald Trump công bố tài liệu mật vụ ám sát Kennedy

Tổng thống Donald Trump nói sẽ cho công bố tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump nói sẽ cho công bố tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump nói sẽ cho công bố tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Ảnh: AP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top